Garantia produselor

Drepturile conferite Consumatorului1) prin Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora nu sunt afectate prin garantiile oferite.

ZIMER, atesta calitatea produsului cumparat, conform elementelor caracteristice declarate si potrivit modelului prezentat pe website-ul www.zimer.ro.

Calitatea produselor este certificata prin marcaj inscriptionat sau avizat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. Desi produsul nu a fost proiectat si construit pentru o anumita durata medie de utilizare, ZIMER declara ca acesta isi poate mentine functionalitatea pe o durata indelungata daca sunt indepliniti termenii si conditiile prezente.

Nici o garantie nu acopera deficientele produsului cauzate de actiuni/inactiuni nepermise care pot deteriora produsul, precum: activitati sportive, profesionale, casnice; transport; manipulare; purtare; pastrare; depozitare; curatare, intretinere si reparare neautorizate de ZIMER; neindeplinirea termenilor si conditiilor prezente; expunerea produsului la uzura, inclusiv la contactul cu medii distructive care uzeaza prematur produsul, precum: praf, fum, abur, ploaie acida, substante chimice precum: solventi, inalbitori, produse petroliere, adezivi, acizi, saruri, produse cosmetice sau produse de curatare, clor sau substante care contin clor, inclusiv apa care le contine; plasarea mecanismelor la variatii de temperatura in afara intervalului de temperatura in care acestea pot functiona normal; functionarea anormala a mecanismelor/partilor componente ale produselor datorata lipsei de intretinere in urma unor actiuni/inactiuni nepermise; inlocuiri de parti componente sau de elemente consumabile ale produsului, neautorizate de ZIMER.

Prin astfel de actiuni/inactiuni se pot produce deficiente functionale si/sau structurale ale produsului, de aspect, de textura, precum: abraziuni, impregnari, deformari, ruperi, desprinderi, pori, fisuri, zgarieturi, corodari, decolorari, etc.

Folosirea normala a produselor nu poate fi interpretata ca fiind defect de material.

Nu recomandam pretratarea sau curatarea neautorizata de catre ZIMER.

Cumparatorul poate preveni aparitia deficientelor produsului prin efectuarea curenta a intretinerii acestuia in conditii autorizate de ZIMER, iar in cazul in care deficientele au aparut, prin constatari si remedieri autorizate de ZIMER.

Pentru a beneficia de orice garantie legala si pentru a se putea bucura de folosinta indelungata a produsului, Cumparatorul trebuie sa asigure indeplinirea termenilor si conditiilor prezente.

Cumparatorul poate beneficia de garantie doar daca reclama in termenul de garantie o deficienta reala a produsului, necauzata de actiuni/inactiuni nepermise care pot deteriora produsul (si deci neacoperite prin garantie).

Cumparatorul va expedia produsul catre Profesionist prin intermediul serviciilor de curierat, avand obligatia de a inscrie pe documentul de transport al produsului urmatoarele "informatii obligatorii":
Expeditor: Nume si Prenume Cumparator
- Destinatar: ZIMER – SERVICE
- Numarul si data facturii de cumparare a produsului.

Dupa expedierea produsului in conditiile de mai sus, Cumparatorul isi va putea consemna reclamatia intr-un PROCES VERBAL pentru un produs uzat PE CARE IL VA INITIA ONLINE, IN CADRUL WEBSITE-ULUI, AICI (de preferat chiar in ziua in care Consumatorul expediaza produsul catre ZIMER).

Completarea oricaror rubrici urmatoare ale procesului verbal se va face tot online, prin intermediul contului Cumparatorului, in functie de constatarile si solicitarile online ale USP completate in cadrul procesului verbal. In lipsa completarii integrale online a Procesului Verbal de catre Cumparator nu vor fi intreprinse nici un fel de formalitati de garantie in legatura cu produsul expediat.

Orice referire la reclamatia Cumparatorului se va face in baza "Codului De Service" si a datei la care Cumparatorul a initiat Procesul Verbal, ambele fiind furnizate automat in momentul initierii Procesului Verbal de catre Cumparator.

Daca USP constata ca deficienta reclamata nu este acoperita de garantie, Cumparatorul are obligatia de a suporta contravaloarea serviciilor ocazionate de reclamatia sa, respectiv costurile de constatare USP in valoare de 35 lei, cat si costul de transport al produsului si al documentelor sale insotitoare catre USP si retur catre Cumparator, in valoare de 25 lei.

In orice situatie, costul de remediere va fi ofertat de catre USP doar la cererea expresa a Cumparatorului si sub rezerva disponibilitatii materialelor necesare remedierii la furnizorul produsului. Si in aceste conditii, costurile de transport al produsului si al documentelor sale insotitoare catre USP si retur catre Cumparator vor fi suportate de catre Cumparator.

Costul de remediere a produsului poate fi acceptat online de catre Cumparator in cadrul procesului verbal pentru un produs uzat.

Spre deosebire de acest cost, Cumparatorul are obligatia de a achita toate celelalte costuri prevazute in termenii si conditiile prezente, la solicitarea ZIMER sau a USP, pentru serviciile prestate in vederea procesarii reclamatiei Cumparatorului.

Plata integrala de catre Cumparator a tuturor acestor costuri reprezinta conditia necesara pentru ca ZIMER sa restituie Cumparatorului produsul in stare remediata, sau neremediata, dupa caz.

O deficienta a produsului se remediaza gratuit in toate cazurile in care Cumparatorul o reclama in cadrul termenului de garantie a produsului si USP constata ca deficienta reclamata exista si nu este cauzata de actiuni/inactiuni nepermise care pot deteriora produsul (si deci neacoperite de garantie).

In aceste conditii, costul de transport al produsului si al documentelor sale insotitoare catre USP si retur catre Cumparator vor fi suportate de catre ZIMER. Cumparatorul este de acord ca returnarea costului de transport al produsului si al documentelor sale insotitoare catre USP se poate face inclusiv prin compensare cu alte sume datorate catre ZIMER conform termenilor si conditiilor prezente (cum ar fi costurile pentru serviciile absolut necesare de constatare, de mici revizii, de mici remedieri, de constatari si reparatii efectuate in USP si acceptate suplimentar de catre Cumparator, costuri de depozitare generate de intarzierea ridicarii produsului remediat, etc.). Pentru a putea restitui Comparatorului contravaloarea costului de transport (exclusiv), acesta trebuie sa pastreze si sa trimita prin email catre ZIMER, in termen maxim de 48h de la data primirii constatarii ZIMER, o copie a chitantei aferenta costului de expediere a produsului.

ZIMER are obligatia de a remedia orice lipsa de conformitate a produsului in termen de 15 zile calendaristice de cand a luat la cunostinta de aceasta, in limita termenului legal de garantie si fara inconveniente semnificative pentru Cumparator. Nu poate constitui inconvenient semnificativ lipsa materialelor necesare pentru remediere la furnizorul international al produsului.

Cumparatorul are dreptul de a solicita in primul rand luarea masurii de reparare a produsului, sau a masurii de inlocuire a produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei cand masura este imposibila sau disproportionata fata de alta masura legala. Masura de reparare a produsului este imposibila inclusiv atunci cand nu pot fi asigurate piese de schimb pentru reparare. Masura de inlocuire a produsului este disproportionata fata de masura de reparare daca costul de inlocuire este disproportionat in raport cu costul de reparare.

Daca nu beneficiaza nici de repararea si nici de inlocuirea produsului, daca nu s-a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila, sau daca masura reparatorie nu a fost luata in termen de 15 zile calendaristice in cazul existentei lipsei de conformitate a produsului, Cumparatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului produsului sau poate solicita rezolutiunea contractului. Pentru a nu fi disproportionata fata de alta masura legala, masura reducerii corespunzatoare a pretului produsului nu va putea depasi costul cel mai mic al oricarei alte masuri legale.

Cumparatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului daca lipsa de conformitate este minora, deoarece aceasta masura ar fi disproportionata in raport cu alte masuri legale. Cumparatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului daca aceasta masura este imposibila, cum ar fi in cazul in care produsul este afectat de uzura, deficiente care nu sunt de natura lipsei de conformitate, etc.

Cumparatorul are obligatia de a achita contravaloarea serviciului de depozitare a produsului incepand din a 5-a zi lucratoare calculata de la data instiintarii in cadrul procesului verbal online a costurilor care sunt in sarcina Cumparatorului. Pana la achitarea integrala a acestor costuri, in valoare de 1 Leu pentru fiecare 24 de ore de depozitare a produsului, produsul va fi retinut drept garantie si va putea trece in proprietatea ZIMER fara alte formalitati, din momentul in care costurile aflate in sarcina Cumparatorului si neachitate catre ZIMER depasesc contravaloarea produsului.

Cumparatorii au obligatia sa elimine DEEE care fac obiectul colectarii selective ().
NOTA:
1) Un Consumator care nu se identifica cu Cumparatorul poate beneficia de garantie doar daca isi asuma opozabilitatea termenilor si conditiilor prezente.
2) Prin "USP" se intelege orice unitate de service a produsului autorizata inclusiv de catre furnizorul international al produsului.

© Toate drepturile rezervate. Folosirea continutului acestui web site sau a unor parti din acesta fara instiintarea si aprobarea ZIMER, ca cesionar exclusiv al dreptului de autor, se sanctioneaza conform legii.